W dniach 22 – 28 maja 2022 r. mają być omawiane i zatwierdzane skandaliczne zmiany do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych 2005 r. (IHR) w ramach działalności WHO, w załączeniu nasza reakcja na te pomysły. Mam nadzieję, że Osoby decyzyjne w naszym kraju zapoznają się z treścią naszego wezwania i zrobią to co do nich należy i jest zgodne z interesem Polski i Polaków.

Jestem za usunięciem wszystkich zapisów ustawy i dodanie zapisów wycofujących preparaty do czasu zbadania ich składu, dodanie przepisów dotyczących likwidacji rady medycznej przy premierze, dodanie obowiązku debaty publicznej z udziałem niezależnych naukowców, prawników, medyków, albowiem na jej podstawie powinny być podejmowane stosowne decyzje. Obecna rada nie …