Działając w imieniu United for Freedom LTD by guarantee na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które przekładamy w załączeniu, działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym składamy skargę, a jednocześnie wniosek o natychmiastowe zgłoszenie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 19 Konwencji wiedeńskiej z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 Nr 74, poz. 439) O prawie traktatów, sprzeciwu do negocjowanego Międzynarodowego traktatu w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. Więcej …

W dniach 22 – 28 maja 2022 r. mają być omawiane i zatwierdzane skandaliczne zmiany do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych 2005 r. (IHR) w ramach działalności WHO, w załączeniu nasza reakcja na te pomysły. Mam nadzieję, że Osoby decyzyjne w naszym kraju zapoznają się z treścią naszego wezwania i zrobią to co do nich należy i jest zgodne z interesem Polski i Polaków.