Pisma Płatne (cena 30,00 zł)

 • 053 Kara za nieopłacenie OC – krok 1

 • 054 Zgoda na transfuzję z wyłączeniem krwi po terapii mRNA – przed operacją lub zabiegiem

 • 055 Umowa darowizny zwierzęcia hodowlanego

 • 056 Umowa dzierżenia zwierzęcia hodowlanego

 • 057 Pełnomocnictwo do dysponowania zwierzęciem hodowlanym

 • 058 Kara za niepłacenie OC krok II ostatni

 • 059 Zgoda na transfuzję w sytuacjach nagłych na przyszłość – wyłącznie zamiennikami krwi lub krwią bez terapii mRNA

 • 060 Brak zgody rodzica na spożywanie przez dzieci tzw.: owadów jadalnych

 • 061 Sprzeciw na pobranie organów

 • 062 Bank wezwanie do zwrotu środków na konto

 • 063 BANK – Odwołanie od negatywnej reklamacji, wezwanie do zwrotu środków na konto

 • 064 Wezwanie do zwrotu uiszczonej kary OC

 • 065 Wyjaśnienia w sprawie braku zgłoszenia termomodernizacji pieca

 • 066 Przewodnik po ustawie o obronie Ojczyzny

 • 067 Wniosek o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych – odwołanie

 • 068 Wniosek o zmianę kwalifikacji wojskowej z uwagi na znaczne pogorszenie stanu zdrowia

 • 069 Przysięga wojskowa – uchylenie się od jej złożenia

 • 070 Uchylenie się od złożonej przysięgi wojskowej

 • 071 Wojsko – zmiana miejsca zamieszkania

 • 072 Wezwanie do natychmiastowego dostępu do świadczeń zdrowotnych

 • 073 Skarga na nieudzielenie świadczeń medycznych

 • 075 – Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dziecka z powodu wyjazdu za granicę – PRZYCHODNIA

 • 076 – Wniosek do Pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za pracę w formie gotówki

 • 077 – Wezwanie do umożliwienia dokonania zapłaty w gotówce

 • 078 – UFG – Kara za nieopłacenie OC krok III – informacja o kierowaniu sprawy do sądu

 • 079 – Sprzeciw od Wyroku Nakazowego – mierniki laserowe np. TruCAM II

 • 080 – OC Zarzut od tytuły wykonawczego Urząd Skarbowy – jeżeli nie zapłacono NIC

 • 081 – OC Zarzut od tytuły wykonawczego Urząd Skarbowy – jeżeli JUŻ ZAPŁACONO karę przez współwłaściciela

 • 082 – OC odmowa dalszej spłaty kary PO zapłacie części kary, wezwanie do zwrotu