Pisma starałam się poukładać tematycznie i w odpowiedniej kategorii tak, aby można było je szybciej odnaleźć. Wszystkie pisma znajdziesz na dole strony.


NAJNOWSZE PISMA:


#Zielony_Ład (WORD)

 • 1. Zielony Ład – adresy email europosłów

 • 3. Zielony Ład – treść emaila do europosłów (WORD)

#Zielony_Ład (PDF)

 • 1. Zielony Ład – adresy email europosłów

 • 2. Założenia zielonego ładu – Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów – Zielony Ład w partnerstwie z władzami lokalnymi i
  regionalnymi

 • 3. Zielony Ład – treść emaila do europosłów (PDF)

#Rolnictwo (WORD)

 • Do Ministra Rozwoju i Technologii Pana Krzysztofa HetmanMinisterstwo Rozwoju i Technologii – Pismo przewodnie do wysyłki wraz z projektem rozporządzenia.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia ………………… 2024 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych

 • ALDI_Wezwanie

 • AUCHAN_Wezwanie

 • BIEDRONKA_Wezwanie

 • DINO_Wezwanie

 • KAUFLAND_Wezwanie

 • LECKLERCK_Wezwanie

 • LIDL_Wezwanie

 • NETTO_Wezwanie

 • STOKROTKA_Wezwanie

 • ŻABKA_Wezwanie

 • MORATORIUM_Wezwanie do oddłużenia Rolników

#Rolnictwo (PDF)

 • Do Ministra Rozwoju i Technologii Pana Krzysztofa HetmanMinisterstwo Rozwoju i Technologii – Pismo przewodnie do wysyłki wraz z projektem rozporządzenia.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia ………………… 2024 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych

 • ALDI_Wezwanie

 • AUCHAN_Wezwanie

 • BIEDRONKA_Wezwanie

 • DINO_Wezwanie

 • KAUFLAND_Wezwanie

 • LECKLERCK_Wezwanie

 • LIDL_Wezwanie

 • NETTO_Wezwanie

 • STOKROTKA_Wezwanie

 • ŻABKA_Wezwanie

 • Raport NIK-18-082-dodatki-do-zywnosci

 • Raport NIK-p-17-108-antybiotyki-w-hodowli-zwierzat-prezentacja

 • Raport NIK-P-18-082-dodatki-do-zywnosci-prezentacja

 • MORATORIUM_Wezwanie do oddłużenia Rolników


 • 1520-Rozporządzenie-wezwanie-kobiet-na-kwalifikacje

 • 2473-Rozporządzenie-mobilizacja-wojskowa-2024

 • wzór-orzeczenia-komisji-II-instancja

 • wzór-orzeczenia-wojewódzkiej-komisji-ds-służby-zastępczej

 • PRZESŁANKI-NADANIA-KAT-D-I-E

 • schemat-procedury-o-zastępczą-służbę-wojskową

 • WZÓR-KARTY-POWOŁANIA

 • PRZESŁANKI-NADANIA-KAT-D-I-E

 • schemat-procedury-o-zastępczą-służbę-wojskową


Gdzie przesłać listy z podpisami w sprawie REFERENDUM
Stop bezkarności funkcjonariuszy publicznych?

Radca Prawny Bielsko-Biała

Zebrane podpisy, oryginały proszę przesłać na adres:


Kancelaria Rady Prawnego Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź
ul. Grunwaldzka 29/2
43-300 Bielsko-Biała

Radca prawny i przyjaciele /2023

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o “Referendum 2023 – Stop bezkarności funkcjonariuszom publicznym:

O jakie “Referendum” chodzi?

Celem przedmiotowej inicjatywy referendalnej pt.: “Stop bezkarności funkcjonariuszom publicznym” jest zadanie obywatelom pytań,
w których wypowiedzą się oni w tak istotnych sprawach, jak odpowiedzialność posłów, senatorów, urzędników i funkcjonariuszy państwowych za ich działania na szkodę obywatela oraz państwa w wielu aspektach, jak również potrzebie obciążania budżetu państwa samochodami służbowymi wraz z kierowcami w tak liczebnej flocie.

Jaka jest treść pytania nr 1 ?

Czy jesteś za tym, aby Prezydent RP, posłowie, senatorowie, sędziowie,
prokuratorzy, funkcjonariusze i urzędnicy państwowi każdego szczebla byli
pociągani do odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz majątkowej za wszelkiego
rodzaju działania umyślne i nieumyślne mające wpływ na: utratę lub
ograniczenie suwerenności państwa polskiego, utratę życia i zdrowia, utratę lub
uszczuplenie majątku narodowego oraz własności prywatnej, wolności
obywatelskich i innych wartości podlegających bezwzględnej ochronie prawnej
konstytucyjnych oraz międzynarodowych, w tym poprzez likwidację instytucji
immunitetów nadawanych wszystkich w/w podmiotom ?

Jaka jest treść pytania nr 2 ?

Czy jesteś za całkowitą likwidacją samochodów służbowych dla posłów,
senatorów, resortów oraz urzędników i funkcjonariuszy wszystkich innych
szczebli administracji państwowej przeznaczonych do powszechnego użytku?

Co mogę zrobić, aby pomóc w tej sprawie?

Możesz udzielić poparcia mojej kancelarii w tej inicjatywie, drukując pismo (Word) lub (PDF). Następnie wypełnij dane w tabelce i zbierz jak największej ilości podpisów od znajomych. Podpisane pismo należy przesłać do mnie na adres:
Kancelaria Rady Prawnego Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź
ul. Grunwaldzka 29/2
43-300 Bielsko-Biała

Gdzie przesłać listy z podpisami?

Podpisane pismo, listy należy przesłać do mnie na adres:
Kancelaria Rady Prawnego Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź
ul. Grunwaldzka 29/2
43-300 Bielsko-Biała


Radca prawny i przyjaciele
/2020-2022

Pisma według najczęściej zadawanych pytań (Covid19):

Jeżeli nie widzisz swojej odpowiedzi przejdź do odpowiedniej kategorii PISM zamieszczonych poniżej i wśród nich wybierz to co dotyczy twojego przypadku. W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt mailowy:
poczta@kasiatarnawa.pl

Twój Pracodawca/Lekarz/Urzędnik wymaga od Ciebie wykonania testu?

sprzeciw na eksperyment med. Test
Sprzeciw nie pomógł (Pracodawca):
skarga do PIP

Twój Pracodawca/Lekarz/Urzędnik wymaga od Ciebie szczepienia?

sprzeciw na wykonanie eksperymentu med. Szczepionka
Sprzeciw nie pomógł (Pracodawca):
Skarga do PIP

Wykonałeś wbrew swojej woli test lub szczepienie?

– Doniesienie do prokuratury na personel medyczny
– Doniesienie do prokuratury na pracodawcę

Szkoła:
Twoje dziecko jest zmuszane do noszenia maseczki lub dezynfekcji rąk ?

Szkoła: Dyrektor chce zamknąć szkołę ?


Omówienie pism do pobrania:


Pisma i dokumenty do pobrania według kategorii:

Dokumenty graficzne – Ilustracje (jpg)

 • Mapa geotermalna Polski – 2017

 • Mapa geologicznej sekwestracji CO2 w Polsce – Mapa zatłaczania CO2 w Polsce

#sprzeciw’druk_3515 (3238) – Prawo geologiczne i górnicze (docx)

 • Pismo nr 2/3228 Do Senatorów – Proponowane poprawki do zmian ustawy 3515 (3238)

 • Pismo nr 3/3228 Do Posłów – Żądanie odrzucenia projektu ustawy 3515 (3238)

 • Pismo nr 4/3228 Do Posłów – Żądanie odrzucenia projektu ustawy 3515 (3238) – 29.07.2023

 • Pismo nr 5/3228 Dla obywateli – WZOR LISTA PODPISÓW REFERENDUM stop bezkarności funkcjonariuszy publicznych

 • Pismo nr 6/3228 Dla obywateli – Apel do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy w sprawie niepodpisywania ustawy (Druk nr 3238).

 • Pismo nr 7/3228 – Pismo-przewodnie-do-Rady-Gminy-o-podjęcie-uchwały-o-zakazie-zatłaczania-spalin

 • Pismo nr 8/3228 – WZÓR-uchwały-Rady-Gminy_o-wykorzystaniu-geotermii-i-dla-ochrony-solanki-lub-wód-termalnych

 • Pismo nr 9/3228 – WZOR-uchwały-Rady-Gminy-o-wykorzystaniu-geotermii

#SPRZĄTAMY’22

 • Pismo nr 1 Do Senatorów – Proponowane poprawki do zmian ustawy 3515 (3238)

 • Pismo nr 2 Do Senatorów – Proponowane poprawki do zmian ustawy 3515 (3238)

 • 049 – Straż miejska – Kary pieniężne – wezwanie do udzielenia informacji

 • 050 – Sanepid – wezwanie do wydania analiz

 • 051- Sanepid – Zawiadomienie do Prokuratury o bezprawnym pozbawieniu wolności-autor r.pr. Michał Cierżnicki

Maseczki / Szczepionki

 • 003 – Maseczki_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie oraz odmowa

 • 005 – Odmowa szczepienia_Pismo do dyrektora szkoły

 • 006 – NAUCZYCIELE_Sprzeciw przeciwko promowaniu szczepień – do dyrektora szkoły

 • 008 – Pismo do dyrektora szkoły zapytanie o szczepienia dzieci

 • 009 – Pismo do pracodawcy zapytanie oraz odmowa noszenia maseczki

 • 010 – Pracodawcy_Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – TEST zmuszanie do eksperymentu medycznego PIP

 • 011 – Pracodawcy – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego – szczepienia PIP

 • 012 – RODZICE_Sprzeciw przeciwko promowaniu szczepień – do dyrektora szkoły

 • 013 – Skarga do PIP maseczki

 • 014 – Skarga na bezczynność (Szczepionka) – brak odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

 • 015 – Skarga na bezczynność (Szczepionka) – wymijająca odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

 • 017 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego (Szczepionka)

 • 018 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego Żołnierze i Policja (Szczepionka)

 • 019 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego (TEST)

 • 020 – Wniosek o udzielenie informacji publicznej do punktu szczepień o eksperyment medyczny

 • 021 – Wniosek o udzielenie informacji publicznej w spr testów o eksperyment medyczny

 • 031 – Sprzeciw od kary nagany za brak maski

 • 038 – WZÓR – Pozew o uchylenie kary porządkowej MASKA

 • 039 – Szczepienia_Wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę plus dyskryminacja

Szkoła / Uniwersytet

 • 001 – Apelacja od Wyroku Zaocznego stan prawny luty 2021

 • 003 – Maseczki_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie oraz odmowa

 • 005 – Odmowa szczepienia_Pismo do dyrektora szkoły

 • 006 – NAUCZYCIELE_Sprzeciw przeciwko promowaniu szczepień – do dyrektora szkoły

 • 008 – Pismo do dyrektora szkoły zapytanie o szczepienia dzieci

 • 012 – RODZICE_Sprzeciw przeciwko promowaniu szczepień – do dyrektora szkoły

 • 013 – Skarga do PIP maseczki

 • 026 – Uniwersytet – Przymuszanie Studenta do szczepień

 • 029 – Sanepid – Dziecko – wezwanie do wydania decyzji w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 032 – Szkoła – wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 037- Zamykanie szkół (27.01.22) – Pismo do dyrektora szkoły zapytanie

 • 041 – STUDENT- Żądanie dopuszczenia do studiów uczelnia medyczna

 • 042 – WZÓR DLA STUDENTÓW – pozew o ochronę dóbr osobistych

 • 046 – Jodek potasu – odmowa rodzica – Pismo do dyrektora szkoły

Szpital

 • 001 – Apelacja od Wyroku Zaocznego stan prawny luty 2021

 • 004 – Lekarz – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk

 • 007 – Pielęgniarka – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk

 • 013 – Skarga do PIP maseczki

 • 014 – Skarga na bezczynność (Szczepionka) – brak odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

 • 015 – Skarga na bezczynność (Szczepionka) – wymijająca odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

 • 016 – Skarga na ratowników medycznych lub personel

 • 017 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego (Szczepionka)

 • 019 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego (TEST)

 • 020 – Wniosek o udzielenie informacji publicznej do punktu szczepień o eksperyment medyczny

 • 021 – Wniosek o udzielenie informacji publicznej w spr testów o eksperyment medyczny

 • 022 – Masz problem z odwiedzinami chorego bliskiego w szpitalu

 • 023 – Odmowa dostępu i opieki nad chorym dzieckiem znajdującym się w szpitalu

 • 024 – Przychodnia odmawia z powodu braku szczepienia lub testu udzielania świadczeń zdrowotnych

 • 039 – Szczepienia_Wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę plus dyskryminacja

Służby mundurowe

 • 001 – Apelacja od Wyroku Zaocznego stan prawny luty 2021

 • 018 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego Żołnierze i Policja (Szczepionka)

 • 043 – Żołnierze – przymuszanie do szczepień – pismo do dowódcy

 • 044 – Policja i inne służby mundurowe – przymuszanie do szczepień – Pismo do dowódcy

 • 047 – Policja – Kary pieniężne – wezwanie do udzielenia informacji

 • 049 – Straż miejska – Kary pieniężne – wezwanie do udzielenia informacji

Pracodawcy / Pracownicy

 • 002 – Pracodawca – przymuszanie Lekarzy i innych pracowników medycznych do szczepień – pismo

 • 009 – Pismo do pracodawcy zapytanie oraz odmowa noszenia maseczki

 • 010 – Pracodawcy_Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – TEST zmuszanie do eksperymentu medycznego PIP

 • 011 – Pracodawcy – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego – szczepienia PIP

 • 025 – Pracodawca – Przymuszanie Pracownika do szczepień

 • 028 – Pracodawca – wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 030 – Sanepid- Pracownik – wezwanie do wydania decyzji w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 039 – Szczepienia_Wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę plus dyskryminacja

 • 040 – WZÓR dla Pracownika — wezwanie dopuszczenia do pracy

 • 045 – Rolnicy (22_08_22) – Umowa sprzedaży nasion i sadzonek

Wszystkie Pisma

 • 001 – Apelacja od Wyroku Zaocznego stan prawny luty 2021

 • 002 – Pracodawca – przymuszanie Lekarzy i innych pracowników medycznych do szczepień – pismo

 • 003 – Maseczki_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie oraz odmowa

 • 004 – Lekarz – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk

 • 005 – Odmowa szczepienia_Pismo do dyrektora szkoły

 • 006 – NAUCZYCIELE_Sprzeciw przeciwko promowaniu szczepień – do dyrektora szkoły

 • 007 – Pielęgniarka – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk

 • 008 – Pismo do dyrektora szkoły zapytanie o szczepienia dzieci

 • 009 – Pismo do pracodawcy zapytanie oraz odmowa noszenia maseczki

 • 010 – Pracodawcy_Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – TEST zmuszanie do eksperymentu medycznego PIP

 • 011 – Pracodawcy – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego – szczepienia PIP

 • 012 – RODZICE_Sprzeciw przeciwko promowaniu szczepień – do dyrektora szkoły

 • 013 – Skarga do PIP maseczki

 • 014 – Skarga na bezczynność (Szczepionka) – brak odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

 • 015 – Skarga na bezczynność (Szczepionka) – wymijająca odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

 • 016 – Skarga na ratowników medycznych lub personel

 • 017 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego (Szczepionka)

 • 018 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego Żołnierze i Policja (Szczepionka)

 • 019 – Sprzeciw na wykonanie eksperymentu medycznego (TEST)

 • 020 – Wniosek o udzielenie informacji publicznej do punktu szczepień o eksperyment medyczny

 • 021 – Wniosek o udzielenie informacji publicznej w spr testów o eksperyment medyczny

 • 022 – Masz problem z odwiedzinami chorego bliskiego w szpitalu

 • 023 – Odmowa dostępu i opieki nad chorym dzieckiem znajdującym się w szpitalu

 • 024 – Przychodnia odmawia z powodu braku szczepienia lub testu udzielania świadczeń zdrowotnych

 • 025 – Pracodawca – Przymuszanie Pracownika do szczepień

 • 026 – Uniwersytet – Przymuszanie Studenta do szczepień

 • 027 – Sprzeciw od wyroku nakazowego – WZÓR – art. 116 par. 1a k.w_

 • 028 – Pracodawca – wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 029 – Sanepid – Dziecko – wezwanie do wydania decyzji w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 030 – Sanepid- Pracownik – wezwanie do wydania decyzji w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 031 – Sprzeciw od kary nagany za brak maski

 • 032 – Szkoła – wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 033 – Sprzeciw od wyroku Nakazowego 12.2021 r. – WZÓR – art. 116 par. 1a k.w. – stan prawny GRUDZIEŃ 2021

 • 034 – Sanepid – przez przypadek_kwarantanna_wezwanie do wydania decyzji w sprawie skierowania na kwarantannę

 • 035 – Sprzeciw od wyroku nakazowego — stan prawny do 20.12.2021 r.WZÓR — art. 116 par. 1a k.w (1)

 • 036 – WZOR – skarga do WSA – czynność objęcia kwarantanną_v. 21.12.2021

 • 037- Zamykanie szkół (27.01.22) – Pismo do dyrektora szkoły zapytanie

 • 038 – WZÓR – Pozew o uchylenie kary porządkowej MASKA

 • 039 – Szczepienia_Wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę plus dyskryminacja

 • 040 – WZÓR dla Pracownika — wezwanie dopuszczenia do pracy

 • 041 – STUDENT- Żądanie dopuszczenia do studiów uczelnia medyczna

 • 042 – WZÓR DLA STUDENTÓW – pozew o ochronę dóbr osobistych

 • 043 – Żołnierze – przymuszanie do szczepień – pismo do dowódcy

 • 044 – Policja i inne służby mundurowe – przymuszanie do szczepień – Pismo do dowódcy

 • 045 – Rolnicy (22_08_22) – Umowa sprzedaży nasion i sadzonek

 • 046 – Jodek potasu – odmowa rodzica – Pismo do dyrektora szkoły

 • 047 – Policja – Kary pieniężne – wezwanie do udzielenia informacji

 • 048 – Sanepid – Kary pieniężne – wezwanie do udzielenia informacji

 • 049 – Straż miejska – Kary pieniężne – wezwanie do udzielenia informacji

 • 050 – Sanepid – wezwanie do wydania analiz

 • 051- Sanepid – Zawiadomienie do Prokuratury o bezprawnym pozbawieniu wolności-autor r.pr. Michał Cierżnicki

 • 052 – Sprzeciw społeczny_autor- Katarzyna Szewczyk

Czytaj, pobierz e-book: “Biała księga pandemii Koronawirusa” (PDF). Więcej …