Przyjaciele to grupa współpracujących ze mną radców prawnych, zdeterminowanych do pracy na rzecz przeciwstawia się ograniczeniom praw i wolności obywatelskich.

Joanna-Botiuk

Radca Prawny

Joanna Botiuk

Radca prawny, certyfikowany mediator gospodarczy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła aplikację radcowską w OIRP w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i gospodarczym. W latach 2018 – 2021 lider sekcji administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Od 2005 r. świadczy obsługę prawną m.in. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2005-2009 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Członek rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Trener szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, pomocy publicznej, prawa UE, funduszy UE. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pomocy publicznej (SGH) oraz zamówień publicznych (UW).

Wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a także Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP. Od 15 lat świadczy pomoc pro bono na rzecz osób wykluczonych społecznie i samotnych rodziców.

przyjaciele: Katarzyna Tarnawa

Adwokat

Konrad Wozikowski

Adwokat, absolwent UKSW w Warszawie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2017 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z prawa nowoczesnych technologii, ochrony danych osobowych oraz zarządzania zgodnością.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie nowych technologii, prawie kontraktów oraz postępowaniach sądowych między przedsiębiorcami.

przyjaciele: Katarzyna Tarnawa
Renata Stasińska-Matejek - BIG

Radca Prawny

Renata Stasińska-Matejek

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Prowadzi indywidualną kancelarię radcowską w Ełku. Od 2021 r. świadczy pomoc prawną w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Od czasu wprowadzenia stanu epidemii, czynnie przeciwstawia się ograniczeniom praw i wolności obywatelskich, w szczególności poprzez ochronę nieletnich w postępowaniach o demoralizację, ochronę pracowników w sporach z pracodawcami, jak również ochronę praw i wolności obywateli w postępowaniach karnych. 


Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego — w szczególności ochroną dłużnika w sporach z bankami, a także z zakresu prawa rodzinnego oraz gospodarczego.

przyjaciele: Katarzyna Tarnawa