Katarzyna Tarnawa-Gwódź

Sprzeciw do WHO – czerwiec 2022 (PDF).


Działając w imieniu United for Freedom LTD by guarantee na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które przekładamy w załączeniu, działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym składamy skargę, a jednocześnie wniosek o natychmiastowe zgłoszenie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 19 Konwencji wiedeńskiej z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 Nr 74, poz. 439) O prawie traktatów, sprzeciwu do negocjowanego Międzynarodowego traktatu w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.

Więcej: poniżej w piśmie PDF

Wersja anglojęzyczna :

Pozdrawiam,

Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź