Katrzayna Tarnawa Gwóźdź - sprzeciw społeczny

Wezwanie do odrzucenia zmian przez nasz Rząd (PDF).

W dniach 22 – 28 maja 2022 r. mają być omawiane i zatwierdzane skandaliczne zmiany do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych 2005 r. (IHR) w ramach działalności WHO, w załączeniu nasza reakcja na te pomysły. Mam nadzieję, że Osoby decyzyjne w naszym kraju zapoznają się z treścią naszego wezwania i zrobią to co do nich należy i jest zgodne z interesem Polski i Polaków.

Pozdrawiam,

Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź