Anna Rykowska - Nie dla WHO

“Nie dla Traktatu WHO” – adw. Anna Rykowska (VIDEO). Podpisz petycję !

Pod pretekstem kolejnych pandemii, w cieniu wojny na Ukrainie, nasz rząd planuje zawrzeć antypandemiczny i ponad państwowy traktat z WHO. Podpisanie takiego traktatu naruszy szeroko pojęty interes Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym sponsorem WHO jest Fundacja Billa i Melindy Gates oraz koncerny farmaceutyczne pod nazwą Gavi Alliance. Otwiera to wręcz nieograniczone pole do:
– olbrzymich nadużyć finansowych,
– oddanie tej instytucji wręcz nieograniczonej władzy w kwestiach zdrowotnych kosztem suwerenności krajów – sygnatariuszy,
– bezwzględne podporządkowanie decyzjom WHO przy całkowitym braku kontroli nad zasadnością oraz rzetelnością ocen sytuacji,
– możliwość zapewnienia niekończących się zysków koncernom farmaceutycznym,
– finansowania przez rządy wątpliwych moralnie badań i eksperymentów medycznych i potencjalne przymuszanie obywateli do poddawania się tym eksperymentom,
– kształtowanie nowego człowieka i promowanie transhumanizmu,
– wprowadzanie totalnej cyfrowej kontroli społeczeństwa pod pretekstem walki o nasze zdrowie,
– wprowadzenie nieograniczonej cenzury, naruszanie praw obywatelskich, wolności słowa, w tym poprzez wyrażanie własnych poglądów,
– zwalczanie alternatywnych metod leczenia niezgodnych z narracją WHO oraz interesami jej darczyńców w postaci koncernów farmaceutycznych

Podpisujemy apel Petycjeonline.com “Nie dla Traktatu WHO”.

Pozdrawiam,

Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź