Anna Rykowska - wystąpienie przeciw segregacji sanitarnej 5.01.2022

Wystąpienie adw. Anny Rykowskiej w Sejmie w sprawie ustawy o segregacji sanitarnej (druk nr 1846).

Oglądaj wystąpienie adw. Anna Rykowskiej od 3:06:28 do 3:09:21 sek.

Pruszków dnia 05.01.2022 r.

adw. Anna Rykowska

                                                                       Sekretariat Komisji Zdrowia

                                                                       Kancelaria Sejmu

                                                                       Biuro Komisji Sejmowych

Załącznik

do protokołu z posiedzenia w wysłuchaniu publicznym dot. Poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

          Nie ma żadnych podstaw naukowych ani medycznych do przyjęcia, że rozwiązania przewidziane w ustawie przyczynią się pozytywnie do ochrony zdrowia. Wręcz przeciwnie, przyczynią się do wzrostu zachorowań. Szczepionki powodują odwrotny skutek aniżeli wynika to z intencji autorów projektu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę Pfizer / Biontech we własnych informacjach o produkcie, szczepionka składa się z następujących dwóch substancji pomocniczych:

👉🏻 (4-hydroksybutylo) azanodiylo) bis (heksano-6,1-diylo) bis (2-heksylodekanian) – ALC-0315

👉🏻 2 – [(glikol polietylenowy) -2000] -N,N-ditetradecyloacetamid – ALC-0159

Oba składniki są oznaczone na stronie głównej firmy Echelon Bioscienses, zajmującej się produkcją w/w nanolipidów dla firmy Pfizer i oznacza się je jako produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych, nie do użytku dla ludzi.

Z oficjalnych danych wynika, że preparaty przeciwko COVID-19 są przyczyną ok 3 mln zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych, od zakrzepów krwi i chorób serca po uszkodzenia mózgu. Dane te są dostępne w systemie Vigi Access, w którym podany szereg chorób zgłoszonych jako NOP, od uszkodzenia wątroby, problemów z reprodukcją, krwawieniami, zaburzeniami miesiączkowania, poronieniami, spadku odporności do zgonów, co stanowi zaledwie od 1% do 10 % zgłoszonych przypadków. Preparaty te nie zachowują się jak „tradycyjne” szczepionki. Pojawiły się tajemnicze zgony osób w młodym wieku, które na nic nie chorowały.

Z raportu Instytutu Roberta Kocha RKI na koniec 12. 2021 roku wynika, że w Niemczech wykryto 6.788 przypadków Omikrona , z czego 1097 osób to osoby niezaszczepione, 4020 osób to osoby w pełni zaszczepione, a 1137 to osoby zaszczepionych trzecią dawką.

W dniu 28 czerwca 2021 roku po raz pierwszy zostało wykonane badanie składu szczepionek Comirnaty (Pfizer/Biontech.  W dniu 2 listopada prof. dr Pablo Campra Madrid – który zdobył doktorat w dziedzinie nauk chemicznych i nauk biologicznych, Profesor Kolegialny Uniwersytetu De Almeria w Madrycie, ponownie zbadał szczepionki Pfizer /Biontech, ponadto poddał analizie fiolki producentów: AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, w wyniku czego ustalił, że w  badanych szczepionkach wystąpiły struktury grafenowe, pochodne grafenu. Tlenek grafenu jako składnik szczepionek przeciwko COVID 19 został opatentowany i widnieje pod numerem CN112220919A.

Tlenek grafenu w postaci nanocząsteczek posiada ostre krawędzie GO, co po wprowadzeniu do krwioobiegu prowadzi do uszkodzenia tkanek, rozerwania naczyń krwionośnych i skutkuje tym, że pacjent się wykrwawia od wewnątrz (efekt scyzoryka).

Szczepionka AstraZeneca została wstrzymana w wielu krajach i nie jest już zalecana młodszym ludziom ze względu na jej związek z zagrażającymi życiu i śmiertelnymi skrzepami krwi. Szczepionki mRNA COVID zostały również powiązane z setkami doniesień o zdarzeniach krzepnięcia krwi.

Z informacji Prezesa Urzędu z dnia 24-03-2021 roku w sprawie zmian decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki przeciw COVID-19 Vaccine AstraZeneca – wynika, że wprowadzono ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania szczepionki, w związku z wystąpieniem zdarzeń zatorowo-zakrzepowych i małopłytkowości. W dniu 15 marca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia Niemiec poinformowało o wycofaniu szczepionki AstraZeneca z uwagi na występujące po jej przyjęciu zakrzepice żył mózgowych w .

Dania podjęła taką decyzję w pierwszym tygodniu marca 2021 r. W ślad za Danią szczepionkę wycofano w Norwegii, Islandii, Bułgarii, Rumunii, Irlandii, Holandii, Austrii, Estonii, na Łotwie, Litwie i w Luksemburgu. Do grona wstrzymujących szczepienia AstraZeneką dołączyły też Francja i Włochy – Polska stosuje ją nadal.

Mimo, że powyższe zdarzenia występują po przyjęciu pozostałych preperatów przeciwko COVID-19, do dnia dzisiejszego nie podjęto decyzji o ich natychmiastowym wycofaniu.

Wprowadzenie możliwości egzekwowania wykonania nieodpłatnych testów w kierunku Sars Cov2 należy ocenić w sposób negatywny.

Jak powszechnie jest wiadomo szybkie testy w tym PCR nie wykrywają wirusa Sars Cov 2, więc nie powinno się ich stosować w diagnostyce, albowiem metoda ta jest zbyt czuła i może dostarczać wyniki fałszywie dodatnie.  O tym mówił sam twórca tej metody Kary Mullis. W dalszej kolejności wypowiadali się negatywnie na temat testu PCR lekarze I naukowcy z całego Świata, dr. med. Wolfgang Wodarg czy prof. Ulrike Kammerer, który stwierdził m.in. że test ten może wykazywać tylko rozsianie lub materiał resztkowy wirusa, co nie oznacza, że mamy do czynienia z czynnym zakażeniem. Dr Reiner Fullmich stwierdził, że w przypadku wielu osób, które uzyskały dodatni wynik w teście, u których nie występują objawy, nie można stwierdzić, czy zostały zaatakowane dużą ilością wirusa, czy tez nie. Reasumując testy te nie wykazują czy osoby rzeczywiście zostały zainfekowane i czy są chore, mimo tego projekt ustawy przewiduje możliwość żądania od pracownika zrobienia testu, który niczego nie wykazuje. Testy zasadniczo nie odróżniają Sars Cov2 od wirusa grypy, bakterii, grzybów i innych patogenów.

Żądanie okazania paszportu Covidowego jest niezgodne z:

art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku RODO,

z art. 47 Konstytucji RP, z którego wynika, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP , z którego wynika, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne.

Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia medycznego i logicznego w kwestii żądania robienia testów diagnostycznych, brak jest badań naukowych, które potwierdzałyby skuteczność takich rozwiązań, bowiem jaki wpływ miałoby szybkie testowanie na zachorowalność innych osób, przecież jest mnóstwo chorób zakaźnych, na które się nigdy nikogo nie testowało, nawet osobom powracającym z Afryki nie robiono testów na malarię. Z uzasadnienia do projektu ustawy czytamy, że intencją projektodawcy jest umożliwienie pracodawcy kontroli nad wirusem, co jest niemożliwe do wykonania.

Ustawa w tej postaci niejako przymusza pracowników do szczepień, albowiem osoby zaszczepione zwolnione są z obowiązków testowania.  

ROZWIĄZANIA:

Jestem za usunięciem wszystkich zapisów ustawy i dodanie zapisów wycofujących preparaty do czasu zbadania ich składu, dodanie przepisów dotyczących likwidacji rady medycznej przy premierze, dodanie obowiązku debaty publicznej z udziałem niezależnych naukowców, prawników, medyków, albowiem na jej podstawie powinny być podejmowane stosowne decyzje. Obecna rada nie składa stosownych oświadczeń o braku konfliktów interesu z firmami farmaceutycznymi, a jej członkowie wypowiadają się publicznie w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny i niezgodny z aktualną wiedzą medyczną. Wprowadzenie sądów d/s mediów publicznych celem egzekwowania wolności słowa, zapewnienia dostępu do rzetelnych informacji.